Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Oldrich a zajtra Barbora
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Deti ticho pred násilím neochráni

MS bubnovacka IMG 0027

   Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo detí lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Žiaci našej zborovskej materskej školy v tento deň, v čase 10:00 – 11:00 bubnovali v triedach, aby týmto gestom pripomenuli, že „Hlas detí je dôležitý!“

   S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

   „Bubnovačka 2021“ na https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/. Veríme, že o rok sa už stretneme spoločne na námestiach a aj za tieto náročne roky zabubnujeme dvojnásobne!

   Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Tento rok sa k nám pridáva aj Centrum Locika, z.ú. z Českej republiky, aby detský hlas bolo počuť nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

   November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Text, foto, video: Materská škola Zborov

 movD236B423-6285-4679-A729-8623191F229E.mov

movAB932586-69A9-4D15-9BC6-3BDE64B36890.mov