Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Ľuboslav(a) a zajtra Matúš
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Krajina lemkov a rusínov ožije s podporou Európskej únie

KonferenciaZborov Kruzlov 278

Obce Kružlov a Zborov hostili 26. augusta 2021 otváraciu konferenciu projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov.

Cezhraničný vlajkový projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. Cieľom štyroch projektových partnerov je využiť prírodné a kultúrne dedičstvo Nízkych Beskýd na to, aby sa posilnila cezhraničná sociálna identita a uchovali sa kultúrne tradície Lemkov a Rusínov žijúcich v spoločnom pohraničnom území.

Konferenciu otvoril zástupca autorského kolektívu Piotr Jasion, ktorý stál pri zrode projektu od samého začiatku. Vďaka tomu komplexne predstavil ideu projektového zámeru, spôsoby prezentácie kultúry dvoch spríbuznených etnických menšín a modeloval praktické využitie hmotného či nehmotného dedičstva pri rozvoji cestovného ruchu. Jedným z výstupov projektu bude turistický produkt – muzeálna trasa prepájajúca objekty v troch lokalitách.

Nasledovali prezentácie Jozefa Kmeca, starostu obce Kružlov, ktorá je vedúcim partnerom projektu, a Jána Artima, predsedu Karpatskej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, o. z.

Na záver dopoludňajšieho bloku konferencie sa uskutočnila prehliadka lokality výstavby skanzenu v hodnote zhruba 1 mil. eur, ktorý bude lokalizovaný v centre obce Kružlov a bude reprezentovať tradičný Rusnacký statok so zvonicou, suchou nádržou a mlynom. Jeho návštevníci budú mať príležitosť spoznať tradičný život nielen Rusínov, ale aj Lemkov.

V popoludňajších hodinách pokračovala konferencia v obci Zborov, kde sa prezentovali ďalší projektoví partneri – poľská gmina Uście Gorlicke v zastúpení wójta Zbigniewa Ludwina a obec Zborov s prezentáciou starostu Jána Šurkalu.

Záver programu patril vystúpeniu miestneho speváckeho zboru Zborovčan a prehliadke Šerédiovskeho kaštieľa v Zborove, ktorý sa po takmer 60 rokoch dočká obnovy za približne 900 tis. eur. Znovu oživená pamiatka bude slúžiť ako kultúrne centrum prezentujúce dejiny oboch národnostných menšín.

Ich zvyky a tradície budú predstavené v objekte Lemkówskej krčmy v poľskej obci Uście Gorlickie, ktorej rekonštrukcia dosiahne výšku blížiacu sa 250 tis. eur.

Na vzniku funkčného systému turistického produktu sa bude podieľať Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, o. z., a to prostredníctvom podrobného etnologicko-
-etnografického výskumu, dokumentácie historických prameňov a zbieraním exponátov. Okrem toho bude počas projektu organizovať pestré vzdelávacie aktivity, školenia a workshopy.

Cieľom vytvorenia muzeálnej trasy spájajúcej všetky tri lokality je sprístupnenie dedičstva Lemkov a Rusínov turistom a širokej verejnosti, ako aj snaha o využitie silného ekonomického potenciálu založenom na objavovaní kultúrno-prírodného bohatstva poľsko-slovenského pohraničia. Súčasťou spoločných projektových výstupov bude mobilná aplikácia určená pre cestovný ruch, publikácia a trojdielny film prezentovaný v objektoch muzeálnej trasy vo forme interaktívnej prezentácie.

Celková výška projektových nákladov dosahuje 3 029 452,26 eur. Realizácia investičných aj mäkkých aktivít potrvá do konca roka 2022.

 

 

Edita Maxinová a Peter Hudák

 

 

KonferenciaZborov Kruzlov 225

KonferenciaZborov Kruzlov 229

KonferenciaZborov Kruzlov 233

KonferenciaZborov Kruzlov 236

KonferenciaZborov Kruzlov 257

KonferenciaZborov Kruzlov 242

KonferenciaZborov Kruzlov 251

KonferenciaZborov Kruzlov 259

KonferenciaZborov Kruzlov 240

KonferenciaZborov Kruzlov 261

KonferenciaZborov Kruzlov 262

KonferenciaZborov Kruzlov 267

KonferenciaZborov Kruzlov 274

KonferenciaZborov Kruzlov 284

KonferenciaZborov Kruzlov 287

KonferenciaZborov Kruzlov 295

KonferenciaZborov Kruzlov 297