Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Roland a zajtra Viktória
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Sviatok patróna hasičov sv. Floriána

   Pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov (4. máj) si členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru uctili svojho patróna svätého Floriána.

   Po slávnostnom nástupe hasičov starosta obce Zborov Ján Šurkala a predseda dobrovoľného hasičského zboru Štefan Fintor položili k soche svätého Floriána veniec a uctili si tohto patróna, ktorý obetoval svoj život za životy svojich spoločníkov.

   Tento pietny akt bol zavŕšený príhovorom starostu, ktorý poďakoval prítomným hasičov za ich obetavú prácu, poprial im veľa zdravia a čo najviac úspešných (alebo radšej žiadnych) výjazdov.

   Nech svätý Florián, ktorý vydržal útrapy mučenia, pomáha všetkým tým, ktorí oslavujú jeho večné víťazstvo. Aby s jeho pomocou dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou a obstáli v každom nebezpečenstve.