Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Roland a zajtra Viktória
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Informácie pre žiakov a rodičov Spojenej školy Zborov a Špeciálnej základnej školy Zborov

Oznam starostu obce

MATERSKÁ ŠKOLA

Na základe výsledkov z testovanie zo dňa 01.05.2021 bude trieda "motýlikov" od pondelka 03.05.2021 14 dní v karanténe.

Ostatné triedy materskej školy pokračujú prezenčnou výučbou. 

Rodičia sa musia preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

I. stupeň:

Na základe výsledkov z testovania zo dňa 08.05.2021 budú triedy 0. B, 3. C od pondelka 10.05.2021 v karanténe. 

OBNOVUJE sa PREZENČNÁ výučba u žiakov 1. D, ale žiaci sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu vykonaným najskôr vo štvrtok 06.05.2021.

Žiaci ostatných ročníkov a tried I. stupňa základnej školy od pondelka 10.05.2021 pokračujú PREZENČNOU formou vzdelávania.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, v súlade s platnými nariadeniami sa od pondelka 26.4.2021 pokračuje PREZENČNÉ individuálne vyučovanie pre žiakov hudobného odboru (okrem spevu a skupinového vyučovania). Kolektívne vyučovanie (hudobná náuka, literárno-dramatický odbor a tanečný odbor) pokračuje DIŠTANČNOU formou vzdelávania.

Rodičia sa musia preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

 

Pokyny k začiatku vyučovania:

  • žiaci 0. - 2. ročníkov príchod s rodičom v čase o 7:30 k hlavnému vchodu školy
  • žiaci 3. - 4. ročníkov príchod s rodičom v čase o 7:45 k hlavnému vchodu školy

 

II. stupeň:

Na základe výsledkov z testovania zo dňa 08.05.2021 bude trieda 6. B od pondelka 10.05.2021 v karanténe.

OBNOVUJE sa PREZENČNÁ výučba u žiakov 6. A, 9. A a 9. B, ale žiaci sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu vykonaným najskôr vo štvrtok 06.05.2021.

Žiaci ostatných tried od pondelka 03.05.2021 pokračujú PREZENČNOU formou vzdelávania.

Rodičia sa musia preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

 

Pokyny k začiatku vyučovania:

  • žiaci 5., 6. a 7.ročníkov príchod s rodičom v čase o 8:00 k zadnému vchodu školy (od komunitného centra)
  • žiaci 8. - 9. ročníkov príchod v čase o 8:15 k bočnému vchodu školy (od vedúcej jedálne)

 

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Na základe výsledkov z testovanie zo dňa 08.05.2021 budú žiaci všetkých ročníkov od pondelka 10.05.2021 pokračovať PREZENČNOU formou vzdelávania.

 

Upozorňujeme, že obec Zborov ako zriaďovateľ Spojenej školy v Zborove môže všetky tieto opatrenia prehodnotiť na základe výsledkov sobotného testovania a testovania v našom okrese. Definitívne sa rozhodneme až po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove.