Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Roland a zajtra Viktória
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Celoslovenské ocenenie kroniky obce Zborov za rok 2018

Slovenská kronika 2020 diplom

   Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska, vyhlásilo 11. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu kroniku a monografiu obce alebo mesta „Slovenská kronika 2020“. „Slovenská kronika“ je súťaž s dvojročnou periodicitou, ktorej cieľom je podnietiť záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov, a tým prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovensku ako spoločnej vlasti všetkých jej občanov.

   Do uzávierky súťaže (10.08.2020) sa prihlásilo 61 súťažných prác, z ktorých bolo 21 kroník a 40 monografií. Podľa štatútu súťaže sa mohli prihlásiť kroniky z rokov 2018 a 2019 a monografie vydané za obdobie 2018 - 2020. 

   Kategóriu „kroniky“ posudzovala odborná porota v zložení PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., Mgr. Agáta Krupová a Bc. Martin Lukáč. V tejto kategórii ocenili 8 súťažných prác, udelili 2 čestné uznania a výnimočne aj špeciálne ocenenie „Absolútny víťaz“. Kategóriu „monografie“, v ktorej bolo ocenených 10 súťažných prác, hodnotila porota v zložení PhDr. Jarmila Bátovská, PhDr. Radoslav Ragač, PhD. a Ing. Štefan Drexler. 

   Zaslaním kópie kroniky obce Zborov z roku 2018 sa do tejto celoslovenskej súťaže kroník zapojila aj kronikárka obce Zborov Valéria Bodíková, ktorá svojou 17 ročnou kronikárskou činnosťou nadviazala na kronikársku prácu svojho dedka Karola Bodíka. Ten viedol obecnú kroniku v Zborove úctyhodných 43 rokov. V kategórii „Kronika obce nad 1000 obyvateľov“ získala mimoriadnu cenu za komplexné spracovanie ročného záznamu z roku 2018.
   Slávnostné vyhlásenie výsledkov tejto celoslovenskej súťaže bolo síce naplánované na 20.10.2020 v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ale kvôli zlej epidemiologickej situácii na Slovensku sa pre opatrenia týkajúce sa šírenia vírusu COVID-19, neuskutočnilo. Výhercom boli vecné ceny zaslané poštou.
   Každý prežitý deň, ktorý sa už stáva minulosťou, sa svojim obsahom častokrát môže zapísať do histórie obce, mesta, regiónu, či štátu. Každý občan alebo predstaviteľ rôznej inštitúcie, ktorá pôsobí v danej obci, by mal vo vlastnom záujme vždy ochotne poskytnúť informácie o činnosti danej inštitúcie alebo miestneho spolku. Kronikár nemôže byť všade a treba si uvedomiť, že kronika sa nepíše pre tých, ktorí v tejto obci žijú dnes, ale hlavne pre generácie, ktoré prídu po nás.