Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Nataša a zajtra Bohdana
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Obnova južnej fasády kostola sv. Žofie je ukončená

                 

   Obci Zborov bola zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu poskytnutá jednorázová dotácia v sume 15 000 € na podporu realizácie projektu s názvom Kostol sv. Žofie (Rákoczyovský) Zborov - obnova južnej fasády lode II. etapa - reštaurovanie, obnova okien a fasády.

   Dotácia je podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) určená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení: reštaurovanie kultúrnej pamiatky, obnova fasády, obnova okien - výmena okien. 

   Obec Zborov financovala tento projekt, na ktorý sa dotácia poskytla, aj z vlastných alebo iných zdrojov vo výške 9 480 € z celkového rozpočtu podporeného projektu uvedeného v prílohe žiadosti o poskytnutie dotácie č. MK-5582/2019-423 vo výške 24 480 €.