Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vratko a zajtra Ondrej a Andrej
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ so stravovaním v školskej jedálni od  3.11.2020

unlock icon

Riaditeľstvo Spojenej školy v Zborove na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove obnovuje prezenčnú formu vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ so stravovaním v školskej jedálni od  3.11.2020. 

Do budovy školy vstúpia len tí žiaci, ktorých rodičia sa preukážu negatívnym výsledkom z celoplošného testovania a podpíšu vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Žiaci 5. - 9. ročníkov sa vzdelávajú naďalej dištančnou formou. Tí žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu (nemajú počítač, alebo im chýba pripojenie na internet) majú aj naďalej k dispozícii konzultačné hodiny s triednym učiteľom pred budovou školy podľa nasledovného rozpisu:

                                 

PONDELOK:   jesenné prázdniny

UTOROK:        6. ročník (6.A, 6.B) od 9.00 do 10.00

STREDA:         7. ročník (7.A, 7.B) od 9.00 do 10.00         

ŠTVRTOK:      8. ročník (8.A, 8.B) od 9.00 do 10.00

                        9. ročník (9.A, 9.B) od 9.00 do 10.00

PIATOK:          jesenné prázdniny

 

5. ročník ( 5.A, 5.B, 5.C) a žiaci špeciálnych tried (5.D, 7.C, 8.C, 8.D, 9.C, 9.D) podľa dohody s triednym učiteľom.

 

Poznámka:  Na konzultačné hodiny povinne prídu žiaci, alebo rodičia, prevezmú si úlohy, učitelia im vysvetlia prípadné nejasnosti. Stretnutia budú prebiehať pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení (po preukázaní sa negatívnym výsledkom z celoplošného testovania). Rodičia aj žiaci si donesú ochranné rúška.

Táto forma je náhradou povinnej školskej dochádzky. V prípade choroby alebo karantény žiakov je potrebné informovať triednych učiteľov. Neúčasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia sa bude posudzovať ako neospravedlnené hodiny.