Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Dobromila a zajtra Klára
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

OBECNÝ ÚRAD JE OPÄTOVNE OTVORENÝ

unlock icon

Obecný úrad v Zborove je opäť sprístupnený verejnosti počas úradných hodín, ale vzhľadom na zaradenie okresu Bardejov do červenej zóny na semafore COVID-19 sa zavádzajú sprísnené hygienické a protipandemické opatrenia s účinnosťou od 05.10.2020, konkrétne:

meranie telesnej teploty všetkým osobám, ktoré vstupujú do budovy úradu (zamestnancom aj návštevníkom),
povinnosť nosiť rúško v priestoroch úradu (platí pre zamestnancov aj návštevníkov),
dodržiavanie bezpečných rozostupov počas čakania na vybavenie,
evidencia návštev,
povinná dezinfekcia rúk.

Vo vestibule budovy úradu sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota bezkontaktným teplomerom. Pri zistení teploty prevyšujúcej 37,1 °C sa meranie zopakuje s krátkym časovým odstupom. V prípade opakovaného zistenia telesnej teploty prevyšujúcej 37,1 °C návštevníkovi nebude umožnený vstup na oddelenia úradu. Údaje o meraní teploty nebudú registrované, dokumentované ani inak spracúvané.

Vopred ďakujeme za rešpektovanie týchto pokynov.

Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r., starosta obce 

oboznámenie pre dotknuté osoby (ochrana osobných údajov)