Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Alan(a) a zajtra Františka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Spojenej školy

Erb Zborov

Obec Zborov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejneom záujme v znení neskorších predpisov opakovane vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Spojenej školy Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov.

Všetky dostupné informácie sú súčasťou vyhlásenia, ktoré sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.