Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Alan(a) a zajtra Františka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Naša voda je nad zlato

voda

   Pred necelým mesiacom sa v zasadačke Obecného úradu Zborov konala zaujímavá a podnetná prednáška profesora Ing. Igora Bodíka, PhD. na tému „Voda nad zlato“. Podujatia sa zúčastnilo aj niekoľko desiatok Zborovčanov, ktorí si ako bonus mohli nechať otestovať vodu zo svojich studní na amoniak a dusičnany. Po akcii nás jeden z občanov upozornil na závažnú vec:

dopočul sa, že pred 30 rokmi niekto údajne zakopal veľké množstvo pesticídu DDT (dichlórdifenyltrichlóretán) v lese nad naším vodným zdrojom na Stebníčku. Vznikla teda obava, či táto nebezpečná karcinogénna látka sa neuvoľňuje do spodných vôd a nekontaminuje aj náš obecný vodný zdroj. Nechceli sme nechať obavy občana ignorované, a tak obec dala pri pravidelnom každoročnom komplexnom laboratórnom testovaní vody, testovať vodu aj na prítomnosť tejto nebezpečnej látky (pozn. testovanie na pesticíd DDT sa bežne nerobí, nakoľko sa už desaťročia nepoužíva a nevyskytuje sa za normálnych okolností v prírode).

   Testovanie vykonalo certifikované laboratórium EKOLAB z Košíc a výsledky sú veľmi pozitívne: látka DDT sa nenachádza v našej vode ani v stopových množstvách. Rovnako aj všetky ostatné ukazovatele a hodnoty sú v norme, pričom nebezpečné látky či ťažké kovy sú buď na nule, alebo sa k nej tesne blížia. Naša zborovská voda je teda úplne bezpečná a zdravá. Na zdravie priatelia!

                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Ján Šurkala, Phd., starosta obce