Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Jakub a zajtra Anna
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Prednáška o vode s vodou

   Ako sa mení pitná voda na odpadovú? A vieme ju vrátiť čistú späť do prírody? Nielen na tieto, ale aj na mnohé iné otázky dostali odpovede všetci tí, ktorí prišli v utorok 21.07.2020 do zasadačky Obecného úradu Zborov.

   Starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD. na pôde obecného úradu privítal zborovského rodáka profesora Ing. Igora Bodíka, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Rád prišiel medzi svojich krajanov, aby im priblížil nielen svoju prácu, ale predovšetkým dôležitosť čistiarni odpadových vôd a vody samotnej. Od prvotných primitívnych čistiarní z dávnej minulosti sme sa počas prednášky dostali až k tým najnovším a najmodernejším technológiám. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd je v dnešnej dobe akoby určitým zrkadlom rozvoja danej spoločnosti.

   Na efektívnej účinnosti čistiarne sa často podieľajú všetci občania napojení na kanalizáciu v danej obci. Ekologicky zmýšľajúci občan nevyhadzuje do umývadla a do WC žiadne zvyšné farby, dezinfekčné prostriedky, minerálne oleje, vlhčené obrúsky, kusy šatstva, plasty... Takýmito nečistotami sa totiž znižuje účinnosť čistiarne a obmedzuje sa život v riekach.

   Záverečnou fázou prednášky bola bezplatná analýza pitnej vody Zborovčanov, ktorí sa na prednáške zúčastnili a priniesli vzorky zo svojich studní. Bolo veľmi zaujímavé sledovať napätie počas prebiehajúcich chemických procesov analýzy vody, ale zároveň aj záverečnú úľavu po ich výsledkoch. Rozbor vody bol vykonaný na vyše 30 vzorkách od občanov z rôznych kútov obce a v 99 % prípadoch neboli zistené žiadne extrémne výkyvy hodnôt (dusičnany, amoniak, pH) od prípustných hodnôt.

   Nielen táto prednáška mala slúžiť na to, aby sme si uvedomili dôležitosť pitnej vody, jej čistotu o ochranu. Každý z nás by mal byť natoľko uvedomelý, že sa nebude k vode a vodným zdrojom správať so samozrejmosťou, ale bude si ju vážiť. Lebo čistá voda je už teraz nad zlato.

Text: V. Bodíková, I. Bodík

Foto: V. Bodíková