Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Bohdana a zajtra Mário,Drahomíra
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Odpustová slávnosť sv. Margity Antiochijskej

Slávením nedeľnej bohoslužby 19.07.2020 si farníci zborovskej farnosti uctili patrónku farského kostola v Zborove sv. Margitu Antiochijsku. Slávnostnú odpustovú sv. omšu celebrovali pán farár Peter Novák, pán kaplán Peter Jurášek a kazateľom bol duchovný otec Kamil Fech z Chmeľovej.

V homílii poukázal predovšetkým na vzťahy – medzi ľuďmi navzájom a na vzťah človeka s Bohom. Záverečným požehnaním s relikviou sv. Margity a zaspievaním pápežskej hymny sa slávnostná bohoslužba skončila.

Odpustová slávnosť mala však svoje pokračovanie na farskom dvore. Pán farár pozval všetkých farníkov na kermešovský obed. Šikovní kurátori pripravili chutný guľáš a zborovské ženy napiekli výborné koláče. Na slnkom zaliatom farskom dvore panovala príjemná kermešovská rodinná atmosféra.

Modlitba k sv. Margite Antiochijskej: https://mdszborov.estranky.sk/clanky/krasa-a-statocnost/modlitba-k-sv.-margite-antiochijskej.html