Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vratislav(a) a zajtra Alfréd
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Spojenej školy Zborov

erb

Obec Zborov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejneom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Spojenej školy Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov.

Všetky dostupné informácie sú súčasťou vyhlásenia, ktoré sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.