Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Kamil a zajtra Henrich
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Oznam starostu obce - poďakovanie

Oznam starostu obce

   Vážení občania, s potešením aj istým pocitom zadosťučinenia, môžeme dnes konštatovať, že problém s vírusom COVID-19 sa nám javí byť zažehnaný. V pondelok 1. júna otvárame materskú aj základnú školu (ročníky 1.-5.), školský klub, školskú jedáleň, uvažujeme nad skorým otvorením našej ZUŠ (hudobného odboru) - skrátka život sa po niekoľkých mesiacoch dostáva do normálnych koľají. Stále však musíme byť zodpovední, aby nebodaj neprišla druhá vlna nákazy. Každopádne, považujeme za potrebné v tejto chvíli poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, že sme to v Zborove zvládli bez väčších obmedzení a strát.

   V prvom rade ďakujeme všetkým zodpovedným občanom, ktorí vo veľkej väčšine zodpovedne dodržiavali stanovené pravidlá. Špeciálne ďakujeme tým, ktorí pre blaho nás všetkých boli v prvej línií: lekárom, zdravotníkom, policajtom, učiteľom, miestnej občianskej poriadkovej službe, predavačkám v obchodoch, zamestnancom obecného úradu, pošty, členom krízového štábu - skrátka všetkým, ktorí pre verejné blaho boli vystavení zvýšenému riziku.

   Špeciálne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí poskytli obci a jej občanom materiálnu pomoc alebo svoju dobrovoľnícku prácu. Ide predovšetkým o Iniciatívu "Kto pomôže Slovensko", ktorá do Zborova s prispením našich Omám poslala značné množstvo ochranných rúšok na tvár, rukavíc a dezinfekcie. Táto pomoc nám umožnila prežiť najhoršie časy, kedy tieto veci neboli voľne dostupné na trhu. Rovnako nám v tejto veci pomohol aj pán Mgr. František Billý a jeho firma VIDOSA, s.r.o. z Bardejova.

   Spočítajúc všetko dokopy, tak sme občanom distribuovali v priebehu týchto troch mesiacov vyše 4-tisíc rúšok, čo je ohromné číslo. Väčšia časť z tohto množstva bola vyrobená v našom komunitnom centre, za čo patrí dievčatám naša úprimná vďaka. Rovnako ďakujeme aj armádnej misii pod vedením rotmajstra Slovíka, ktorá vykonala ešte na začiatku celej krízy testovanie vyše 40 občanom príchodzích zo zahraničia priamo v Zborove.

   Dúfame, že sme na nikoho nezabudli - ak sme niekoho nemenovali konkrétne a akýmkoľvek spôsobom pomohol Zborovu v týchto ťažkých časoch, vyjadrujeme mu našu srdečnú vďaku. Nečakajú nás veru ľahké časy. Ale aj táto zdravotnícka kríza ukázala, že ak sa zomkneme, tak to s Božou pomoc zvládneme!

                                                     Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

                                                       starosta obce Zborov