Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Karolína a zajtra Lenka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zber jedlých olejov a tukov

zber olejov

Dňa 25.05.2020 bude v obci vykonaný odvoz jedlých olejov a tukov. Použitý olej môžete bezplatne odovzdať počas tohto týždňa do 22.05.2020/piatok v uzavretých PET fľašiach pracovníkom na OcÚ. Obec následne zabezpečí zhodnotenie a zneškodnenie takéhoto odpadu zbernou spoločnosťou.

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý okrem iných povinností ukladá  obyvateľom obce zhodnocovať jedlé oleje a tuky z domácností a zároveň ukladá obciam zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú viaceré.  Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, olej upcháva kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom.

Obec Zborov je zapojená do aktívneho zberu jedlých olejov a tukov prostredníctvom spoločnosti FURA s.r.o.