Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Milota a zajtra Nina
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Oznam - stavebné práce na ulici Osloboditeľov

DSC00336

V týchto dňoch sa na ulici Osloboditeľov v našej obci vykonávajú stavebné práce na zberrnom dvore.

Touto cestou sa obyvateľom ospravedlňujeme, že v dôsledku týchto prác dochádza k dočasnému zníženiu komfortu bývania.

Stavba je realizovaná v rámci projektu Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov k ódom NFP312060L171, ktorého stanoveným cieľom je vybudovanie zberného dvora na komunálny a separovaný odpad v priemyselnej časti obce, vybudovanie 6 stojísk na umiestnenie 24 ks 1 100 l zberných nádob na zlepšenie systému zvozu komunálnych odpadov predovšetkým z časti obce obývanej príslušníkmi MRK, nákup zariadení na zlepšenie systému zvozu komunálnych odpadov a odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. 

Celková zamzluvnená suma je 406 894,64 EUR. Nenávratné finančné prostriedky boli poskytnuté z Výzvy zameranej na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1. 

Predpokladáme, že stavba bude ukončená do jesene tohto roka.