Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Hortenzia a zajtra Jozefína
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zber nebezpečného odpadu v obci Zborov

NO

Na základe harmonogramu zberu odpadu sa 04.08.2020 /utorok/ v čase od 07:30 - 08:30 hod. uskutoční ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Nebezpečný odpad v uvedenom čase môžete odovzdať pred Požiarnou zbrojnicou Zborov, kde bude stáť vozidlo spoločnosti Fúra. Odpad sa odoberá v pôvodnom balení po preukázaní sa dokladom totožnosti.

Medzi nebezpečný odpad patria: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Nezbiera sa: eternit, sklenená vata a polystyrén.