Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Edita a zajtra Cyprián
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Rekvalifikačný kurz "cukrár" má prvé absolventky

IMG 20200130 093503

   V novootvorenom Komunitnom centre Zborov, za pomoci sociálnych a terénnych pracovníčok v mesiaci december 2019, prebiehal akreditovaný rekvalifikačný kurz „CUKRÁR“, na ktorý sa prvotne prihlásilo 30 uchádzačov, no po splnení podmienok ich bolo vybraných iba 10. Kurz trval 280 hodín a počas neho sa mali uchádzačky z MRK naučiť základným receptúram a technologickým postupom, ktoré sú používané v cukrárenskej výrobe.

   Dňa 29.1.2020 rekvalifikačný kurz „cukrár“ úspešne ukončilo 9 uchádzačov záverečnou skúškou, ktorá pozostávala z praktickej a teoretickej časti. Výsledkom skúšky bolo získanie osvedčenia, ktoré má slúžiť ako náhrada za doklad o odbornom vzdelaní. V mesiacoch február a marec bude prebiehať ďalší kurz, tentokrát v odbore „kuchár“.

   V komunitnom centre sa plánuje aj naďalej v podobných aktivitách pokračovať. Chceli by sme, aby každá takáto aktivita podnecovala k aktívnemu prístupu a uvedomeniu si zodpovednosti za svoj rozvoj a rozvoj komunity.

      Mgr. Andrea Guláková, Mgr. Katarína Niemašíková