Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Edita a zajtra Cyprián
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Oznámenie o začatí implementácie projektu ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zborov“

IROP logo

Obec Zborov oznamuje, že začalo s implementáciou projektu ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zborov“. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom synergie medzi hlavným partnerom  - obcou a partnermi novovzniknutého Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti  (poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti) zaviesť funkčný model kvalitného poskytovania zdravotných služieb a to najmä za účelom zníženia nerovnosti z hľadiska prístupu ku kvalitným a efektívnym službám všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Tento projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.