Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Marcela a zajtra Leonard
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Koncert talentov ukončil vianočné obdobie

10 DSC04291

   V zborovskej farnosti je to už niekoľkoročná tradícia, že v nedeľu Krstu Pána je ukončené vianočné obdobie Novoročným koncertom talentov zborovskej farnosti. Inak tomu nebolo ani v nedeľu 12.01.2020, kedy sa pod záštitou Farského úradu Zborov uskutočnil tento koncert po dvoch rokoch opäť vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej v Zborove.

   Úvodným slovom privítala prítomných účinkujúcich a hostí konferencierka koncertu Denisa Jedináková. Vo vianočnom hudobnom programe ako prvý účinkoval Spevácky zbor sv. Anny z Dlhej Lúky. Matej Dujčák a Lukáš Magoč zo Smilna zahrali na harmonike a saxofóne koledu „Do hory, do lesa valasi...“ Po ich vystúpení nasledoval zborový spev troch vianočných piesní v podaní Zboru sv. Štefana Uhorského zo Smilna.   

   V tretej časti programu vystúpila Veronika Kaňuchová s hrou na zobcovej flaute a Peter Marcinčák zahral koledu na keyboarde. Básničku „Anjeli z nebíčka“ zarecitoval Jakub Šarišský a jeho brat Juraj zaspieval krásnu zborovskú koledu „Jak pribehli, tak prikľekľi...“ s gitarovým doprovodom Antona Biška. Po tomto vystúpení sa kostolom niesla melódia piesne „Ave Mária“, ktorú na saxofóne zahral František Juraši a na orgáne ho doprevádzala Marta Kmeťová. Tretí hudobný blok ukončil vianočnými piesňami Matičný spevokol Zborovčan

   Úvod ďalšieho vstupu patril speváčke Lívii Kováčovej, ktorú na gitare doprevádzal Pavol Biško. Báseň s názvom „Utíchnu vtedy všetky hádky“ predniesla Júlia Šarišská a po nej František Mišek zaspieval pieseň „Každý deň budú vraj Vianoce“. Po vystúpení Mládežníckeho zboru zo Zborova zaspievali pieseň „Cesta“ Simona Kanská a Júlia Šarišská.  

   Po záverečnom požehnaní od pána farára Petra Nováka nasledovala spoločne zaspievaná pieseň „Tichá noc...“, ktorou bol Novoročný koncert talentov zborovskej farnosti ukončený a účinkujúci sa presunuli na pohostenie do sály kultúrneho domu.                                                                                                                                         

Text a foto: -vb-