Akvizícia nových knižničných fondov v obecnej knižnici

18. september 2019
Prečítané: 63x

peciatka

   Zborov predložila Fondu na podporu umenia (FPU) žiadosť o finančnú podporu zameranú na rozšírenie knižničného fondu. Cieľom projektu s názvom „Akvizícia nových knižničných fondov v obecnej knižnici v Zborove“ bolo doplniť knižničný fond o nové, ale i staršie tituly pre čo najširšie spektrum obyvateľstva. 

   Akvizíciu kníh z verejných zdrojov Fond na podporu umenia podporil v sume vo výške 1 000,- €. Obec sa podieľala na finančnom zabezpečení realizácie projektu formou povinného spolufinancovania vo výške 5 % z rozpočtu projektu. Celkovo bolo zakúpených 94 ks kníh, z toho 25 publikácií bolo vydaných s podporou FPU.  

   Zakúpené boli knihy pre deti a mládež, dospelých čitateľov, náučná literatúra, beletria. Väčšina kníh je v slovenskom jazyku, ale nechýbajú ani knihy v anglickom, nemeckom a rómskom jazyku. Každý čitateľ si tu môže nájsť niečo pre seba. Všetky zakúpené knihy boli na základe projektu „Akvizícia nových knižničných fondov“ označené nálepkou „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“, ktorej súčasťou je aj logo FPU.

   Všetkým čitateľom zborovskej knižnice prajeme príjemné čítanie nových knižných titulov získaných vďaka projektu Fondu na podporu umenia.

                                                                                                                                                                                                                                            -OcÚ Zborov-