Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Edita a zajtra Cyprián
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Prebieha obnova južnej fasády kostola sv. Žofie

St znak s logom a MKSR 2

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Kostol sv. Žofie, dominanta centra obce Zborov, sa dočkala ďalšieho rozsiahlejšieho reštaurátorského zásahu, a síce záchranu a obnovu južnej fasády kostola

Reštaurátorská dielňa pod vedením Akad. sochára Martina Kutného vykonala v priebehu 2. polovice roka 2019 nasledovné práce:

- odstránenie sekundárnych cementových tmelov, farebných vrstiev a vrstiev omietok,

- odstránenie poškodenej kamennej hmoty, 

- petrifikovanie kamennej hmoty ostení okien a ríms,

- tmelenie chýbajúcich častí na predmetných oknách a rímsach kompozitom podobnej štruktúry a textúry ako originálna kamenná hmota,

- na veľmi poškodených miestach kamennej hmoty boli vysekané lôžka na osadenie odliatkov ríms,

- zhotovenie a uskladnenie oplechovania kamenných okien a ríms.

Samospráva môže realizovať projekt „Kostol sv. Žofie (Rákoczyovský) – Zborov, okr. Bardejov, kraj Prešovský, súp. č. 529, parc. KN-C č. 245, č. ÚZPF SR 263/0 – obnova južnej fasády lode“ vďaka spolufinancovaniu z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnutej v rámci schémy Obnovme si svoj dom. Celková hodnota reštaurátorských prác dosahuje výšku 19 968 EUR s DPH, z toho 16 500 EUR pokrýva vyššie spomenutá dotácia.

 

DSC04323

DSC04324  kópia