Prednáška o infekčných ochoreniach mala veľký úspech

03 Resize of DSC02734

   V priestoroch novopostaveného Komunitného centra Zborov sa v piatok 27.09.2019 konala prednáška, ktorej hlavnou témou boli infekčné ochorenia a ich prevencia. Hlavným prednášajúcim bol MUDr. Július Zbyňovský z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove.

   Pozvané mamičky, asistentky osvety zdravia a žiaci zo Špeciálnej základnej školy Zborov si vypočuli mnohé zaujímavosti týkajúce sa infekčných ochorení. Hovorilo sa nielen o tom ako infekčné ochorenia vznikajú, ale predovšetkým o tom ako sa im dá predchádzať.

   Po skončení prednášky a diskusie si mohli prítomní za pomoci MUDr. Zbyňovského a Mgr. Jany Müllerovej vyskúšať správnu techniku umývania rúk pod špeciálnym prístrojom s UV lampou.