Pracovná návšteva splnomocnenca vlády a riaditeľa úradu práce

DSC 0032

   V utorok 17.9.2019 sa v Zborove uskutočnila pracovná návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza. Pána splnomocnenca sprevádzal riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Michal Goriščák. Spolu sa zaujímali o stav realizácie projektov v Zborove, ktoré sú v ich gescii (terénna sociálna práca, miestna občianska poriadková služba, komunitné centrum, výstavba novostavby materskej školy, vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou, národný projekt PRIM a realizácia kamerového systému). 

   V neposlednom rade sa tiež prišli pozrieť na naše úspechy pri zamestnávaní nezvýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí našli uplatnenie vďaka operačnému programu Ľudské zdroje. Naši robotníci práve pracovali na údržbe mosta v centre obce, následne si vzácna návšteva prezrela aj zrekonštruovanú vozovku na ulici Podhradie, na ktorej sa tiež podieľali naši ľudia. Obaja vyjadrili spokojnosť s vykonanou prácou a deklarovali podporu našim projektom aj v budúcnosti.

   Starosta obce Ján Šurkala ich informoval o krokoch obce Zborov, ktoré smerujú k založeniu troch integračných sociálnych podnikov v najbližších mesiacoch. Zároveň oboch informoval, že obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ulíc Osloboditeľov, Zákutie a Krátky rad (vrátane komunikácií na rómskej osade), ktorý by v prípade jeho pridelenia zásadným spôsobom zlepšil životnú úroveň Zborovčanov a podporil by aj miestnu zamestnanosť.

Foto: Michaela Miháliková