Dôležitý oznam!

201806082033060.ikona pozor

Obec Zborov žiada všetkých občanov, aby sa zdržali vyvážania odpadu do okolia potokov, predovšetkým k vodnému zdroju na Stebníčku.

V bezprostrednej blízkosti ochranného pásma vodného zdroja prvého stupňa vznikla čierna skládka, ktorá ohrozuje plynulú dodávku pitnej vody v našej obci. Vzhľadom na závažnosť takéhoto konania bude obec Zborov postupovať prísne voči každému porušeniu zákona a bude uplatňovať tie najprísnejšie sankcie. Nenechajme si otráviť našu vlastnú vodu!