Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Anabela a zajtra Jana
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Pozvánka na XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove

Starosta obce Zborov Vás srdečne pozýva na XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční 08.08.2019 o 18. hod. v zasadačke OcÚ v Zborove. 

 Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Otvorenie zasadnutia.
 5. Správa o výsledku kontroly – prešetrenie vybavovania žiadosti o slobodnom prístupe
  k informáciám.
 6. Zmeny rozpočtu.
 7. Návrh na umorenie pohľadávok.
 8. Vyhodnotenie ZSD 2019.
 9. VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach.
 10. VZN č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov.
 11. Zásady hospodárenia s majetkom obce Zborov.
 12. Žiadosti občanov.
 13. Schválenie nájomcov do nájomného bytového domu "blok D" na ul. Mlynská.
 14. Rôzne.
 15. Diskusia.
 16. Návrh na uznesenia.

S pozdravom 

Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r., 

starosta obce Zborov