Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Fridrich a zajtra Radoslav(a)
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Hasiči oslávili 90. výročie založenia zborovského dobrovoľného hasičského zboru

54 Resize of DSC01612

   „Deväťdesiat rokov pre človeka znamená požehnaný vek. Pre zbor dobrovoľných hasičov je to dôležitý míľnik na ceste k magickej storočnici.“ Tieto slová odzneli v podaní prednostu Obecného úradu v Zborove Petra Hudáka v úvode osláv 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Zborov, ktoré sa konali v rámci drevosochárskeho sympózia 21. júla 2019.

   Svoj sviatočný deň začali jubilanti hasičskou súťažou, ktorá sa konala na Futbalovom ihrisku v Zborove za účasti 7 hasičských družstiev z nášho okresu, ale aj z družobnej gminy Krzywcza (PL). Po súťažných výkonoch všetkých hasičských družstiev nasledoval pred hasičskou zbrojnicou slávnostný akt odhalenia a požehnania sochy sv. Floriána, patróna hasičov, ktorú v rámci Drevosochárskeho sympózia Zborov 2019 zhotovil umelecký sochár Rastislav Mikloško.
  Autor sochy dokázal premeniť kus kamenného bloku do podoby postavy sv. Floriána v príťažlivej póze pri hasení. Telo patróna hasičov sa vypína na troch kamenných podstavcoch. Tie symbolizujú súčasné aj minulé dominanty obce (kostol sv. Žofie, Šerédyho kaštieľ a synagógu), ktoré ľahli popolom. Na postave badať náznaky krídel anjela – ochrancu Zborovčanov pred zlom a nešťastím. Dynamiku sochy dotvára bohato riasená drapéria, ktorá symbolizuje plášť vejúci vo vetre. Gesto ľavej ruky naznačuje ochranu. Finálna póza aj smer pohľadu sv. Floriána umocňujú priamu dejovú líniu, ktorá tak osobnejšie komunikuje s divákom. Socha v sebe spája modernosť a súčasnosť. Je to nadčasové dielo, ktoré sa svojou monumentálnosťou dotýka človečiny v každom z nás. Zároveň v sebe nesie posolstvo pre budúce generácie.
  Po príhovore starostu obce Zborov Jána Šurkalu nasledoval slávnostný akt odhalenia sochy, ktorú požehnal a posvätil farár zborovskej farnosti Peter Novák. Kvôli nepriaznivému počasiu sa ďalšia časť osláv presunula do sály kultúrneho domu.
Slávnostný sprievod hasičských družstiev a pozvaných hostí nastúpil na javisko, na ktorom sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov hasičskej súťaže a jubilujúcemu zborovského hasičskému zboru sa prihovoril starosta obce Zborov Ján Šurkala a zástupcovia hasičských organizácií na čele s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom.
  Následne bola na zborovskú hasičskú zástavu pripnutá nová stuha, ktorú dobrovoľní hasiči dostali pri tomto významnom jubileu. Za odslúženie úctyhodného počtu rokov v dobrovoľnej hasičskej službe boli ocenení títo zborovskí hasiči: Štefan Fintor (predseda DHS), Stanislav Geffert (veliteľ DHZ), Milan Železný (57 rokov v hasičskej službe), Juraj Čegiň (52 rokov v službe), Stanislav Litecký, Ladislav Mičko (38 rokov v hasičskej službe), Dušan Velgos (36 rokov v službe), Jozef Geffert, Ján Šurkala st., Jozef Žofčin (33 rokov v službe), Ferdinand Bašista, Ján Lukáč (24 rokov v dobrovoľnej hasičskej službe). Po oficiálnej časti programu nasledovalo pohostenie a príjemné spomínanie všetkých zúčastnených pozvaných hostí na uplynulých 90 rokov hasičského dobrovoľníctva v obci Zborov.
  S úmyslom večného odpočinku pre zosnulých hasičov a za zdravie a požehnanie pre žijúcich zborovských hasičov bola v nedeľu 04. augusta 2019 slávená slávnostná sv. omša v kostole sv. Margity Antiochijskej. Sprievod hasičov a pozvaných hostí išiel obcou od hasičskej zbrojnice až ku kostolu. Počas sv. omše sme mysleli na statočných a odhodlaných ľudí – hasičov, ktorí nasadzujú svoje vlastné životy v mene záchrany blížneho i majetku. V mysli sme boli aj s ich rodinami, ktoré im umožňujú plniť toto šľachetné poslanie.
  Obec Zborov ďakuje: OZ ŠOK, stavebnej spoločnosti G.M.T., Poľnohospodárskemu družstvu Magura Zborov, Zariadeniu pre seniorov IN VITA Zborov a Prešovskému samosprávnemu kraju za finančnú alebo hmotnú podporu podujatí Drevosochárskemu sympóziu Zborov 2019 a oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Zborov.                                                                                                     -vb-