Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Lenka a zajtra Laura
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Dominantou letného sympózia bude socha sv. Floriána

DSC00600 resize

   Písal sa 30. júl 1929, keď bol na zakladajúcom valnom zhromaždení založený Dobrovoľný hasičský zbor v Zborove. Za 90. rokov svojej činnosti jeho členovia zasahovali nespočetne veľakrát v krízových situáciách pri požiaroch, záplavách a ďalších mimoriadnych udalostiach.

   Obec Zborov sa preto rozhodla, že nenechá prejsť toto výročie mlčaním a pripraví mu oslavy, ktoré budú vyjadrovať jeho skutočný význam. 

   Predstavitelia obce v spolupráci s občianskym združením ŠOK (šport, osveta, kultúra) oslovili umeleckého sochára Rastislava Mikloška so žiadosťou o zhotovenie sochy svätého Floriána - patróna hasičov.

   Monumentálna viac ako trojmetrová socha z prírodného kameňa je určená na trvalé osadenie do verejného priestoru pred Hasičskou zbrojnicou v Zborove. Po jej osadení a úprave okolia tak vznikne ďalší hodnotný park. Socha sa stane dominantou tohto priestoru a bude pripomínať významné historické udalosti obce Zborov.
   Postava svätca je znázornená v dynamickej polohe pri hasení požiaru, resp. ochrane pred nešťastím. Socha bude situovaná na troch kamenných podstavcoch, ktoré vyobrazujú súčasné či bývalé dominanty obce (kostol sv. Žofie, Šerédyho kaštieľ a bývalú židovskú synagógu), ktoré v minulosti vyhoreli. Kompozícia plášťa odkazuje náznakom na krídla anjela - osobného (resp. obecného) ochrancu pred zlom a nešťastím. Dynamiku kompozície tohto plášťa tiež vyjadruje bohatá riasená drapéria, ktorá symbolizuje plášť vejúci vo vetre. Gesto ľavej ruky naznačuje ochranu. Celková póza a smer pohľadu umocňujú priamu dejovú líniu sochy, ktorá tak osobnejšie komunikuje s divákom. Socha sa snaží byť moderným súčasným dielom, ktoré bude vnímané širokým spektrom publika.
   Realizácia sochy z prírodného kameňa zaručuje trvanlivosť diela pre ďalšie generácie. Toto dielo by malo odkazovať na súčasné kultúrno-spoločenské pomery, náboženský život, v snahe stať sa v budúcnosti ďalšou možnou turistickou „atrakciou“ a estetickou dominantou daného verejného priestoru.
Socha sv. Floriána bude dokončená na tohtoročnom Drevosochárskom sympóziu Zborov 2019. V nedeľu 21. júla bude predstavená verejnosti počas osláv 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Zborove.
   Obecné zastupiteľstvo obce Zborov vyhlásilo verejnú zbierku na „Park sv. Floriána v Zborove“. Výťažok zo zbierky bude použitý na zhotovenie samotnej sochy sv. Floriána, podstavca a úpravu priestoru medzi kultúrnym domom a hasičskou zbrojnicou, ktorý bude postupne premenený na „Park sv. Floriána“.
Dobrovoľný finančný príspevok môžete poukázať:
- na číslo účtu: IBAN SK89 5600 0000 0036 0537 1019
- naskenovaním QR kódu do mobilného telefónu
- v hotovosti do pokladne OcÚ v Zborove s označením "Dobrovoľná zbierka"

                                                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Ján Šurkala, PhD.
                                                                                                                                                                                                                                          starosta obce Zborov, podpredseda OZ ŠOK


Foto: Valéria Bodíková