Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Amália a zajtra Milota
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Verejná zbierka: Park sv. Floriána v Zborove

Verejná zbierka QR kód

   Dobrovoľný finančný príspevok môžete poukázať:

- na číslo účtu: IBAN SK89 5600 0000 0036 0537 1019

- naskenovaním QR kódu z plagátu do mobilného telefónu

- v hotovosti do pokladne OcÚ v Zborove s označením "Dobrovoľná zbierka"

   Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky bolo prerokované a schválené na VIII. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zborove konanom dňa 30.05.2019 uznesením č. VIII.5/2019. Podmienky verejnej zbierky nádete na webovej stránke obce Zborov: www.zborov.sk-samospráva-obecné zastupiteľstvo-uznesenia OZ.