Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Jakub a zajtra Anna
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Do obce Zborov zavítala vzácna návšteva a predstaviteľ organizácie Avoyseinu z New Yourku

09 DSC00106 resize

    V deň pracovného voľna, keď naša spoločnosť oslavovala víťazstvo nad fašizmom (08.05.2019), navštívil Zborov ortodoxný rabín Joel Meisels, zástupca medzinárodnej organizácie Avoyseinu, ktorá sa venuje záchrane židovských cintorínov – mnohokrát posledných pamiatok na zaniknuté židovské komunity naprieč Európou.

    Výsledky náročnej práce sú viditeľné tiež v našom okrese - v Zborove, Petrovej alebo Bardejove, kde došlo k obnove oplotenia a vyčistenia cintorínov od náletových drevín, sanácii stoviek krehkých náhrobných kameňov (hebr. maceva) a ich katalogizácii. Financie sa našli vďaka sponzorom, ktorými sú druhá, tretia či štvrtá generácia potomkov židovských komunít. Napriek hrôzam II. svetovej vojny nezabudli na svojich predkov, a ani na miesto, kde kedysi žili.

     To je aj prípad vzácnej návštevy, ktorú na Obecnom úrade v Zborove prijal starosta Ján Šurkala, prednosta Peter Hudák spolu s jeho predchodcom Pavlom Humeníkom. Skupina ortodoxných židov z New Yorku na čele so Samuelom Bluzensteinom a jeho bratom, dvoma synmi a zaťom si prišli uctiť pamiatku ich deda a pradeda.

     Pritom sa to odohrávalo krátko pred „jahrzeitom“ rabína Mošeho Jozefa Teiteilbauma, t. j. podľa židovskej tradície deň výročia smrti príbuzného, kedy sa na jeho počesť zapaľuje pamätná sviečka. Rabín Teitelbaum má pre ortodoxiou významne postavenie, pretože je považovaný za priekopníka chasidizmu, pôvodom poľského židovského nábožensko-mystického hnutia, v Maďarsku. Časť svojho života bol na poste rabína v Zborove, neskôr sa presunul do mesta Sátoraljaújhely. Zhodou okolností obe samosprávy medzi sebou nadviazali silné partnerstvo.

    Vzácna návšteva je inšpiráciou ako hlboko je možné ctiť si duchovné autority a vynakladať energiu i prostriedky na zachovanie ich pamiatky. Toto srdečné stretnutie utvrdilo predstaviteľov zborovskej samosprávy v tom, že je potrebné pomôcť medzinárodnej iniciatíve a prispieť svojimi silami k postupnej obnove poslednej pamiatky po židoch - cintorína na Mlynskej ulici.

     Rabín Joel Meisels, ktorý sa v minulosti postaral o záchranu všetkých už spomínaných cintorínov, vyjadril záujem ďalej pracovať nielen na ochrane hmotného dedičstva, ale aj na uchovaní kolektívnej pamäte na druhú najpočetnejšiu židovskú komunitu nášho okresu. Práve tým môže prispieť k vzájomnému interkultúrnemu dialógu.

                                                                                                                                                                       -vb-