Zborovskí škôlkari navštívili obecný úrad

07 DSC09892 resize

   Dňa 29.04.2019 zavítali na Obecný úrad v Zborove žiaci našej materskej školy. V zasadačke obecného úradu ich privítal prednosta Mgr. Peter Hudák, PhD., ktorý ich oboznámil s činnosťou obecného úradu.

  Potom im kronikárka obce Valéria Bodíková v krátkosti porozprávala legendu o sv. Margite, ktorá je úzko spätá s erbom našej obce. Žiaci materskej školy príbeh pozorne počúvali a následne sa zapojili do súťaže o najkrajší obrázok draka. Keďže v našej materskej škole sú len šikovní žiaci, vyhrali všetky kresby a od prednostu obecného úradu všetci žiaci dostali sladkú odmenu.

  Po takto vykonanej práci si spoločne zaspievali, prezreli si kanceláriu pána starostu a na pamiatku sa spoločne odfotografovali.

  Najkrajšie „dračie“ práce našich škôlkarov budú v mesiaci máj uverejnené na nástenke na obecnom úrade.

                                                                                                                -vb-