Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Blanka a zajtra Adolf
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Obec Zborov navštívil splnomocnenec vlády SR Ábel Ravasz

DSC09500

    V stredu 10.04.2019 sa v Bardejove uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky. V poľsko-slovenskom dome sa predstavitelia vlády najprv stretli so starostami obcí bardejovského okresu a následne sa na mestskom úrade venovali realizácii akčného plánu v okrese, ktorý schválili minulého roku.

     V popoludňajších hodinách navštívil obec Zborov splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábel Ravasz. Na pôde našej obce splnomocnenca vlády privítal starosta obce Zborov Mgr. Ján Šurkala, PhD. a prednosta obecného úradu Mgr. Peter Hudák, PhD..

     Prvou zastávkou splnomocnenca vlády, jeho sprievodu a predstaviteľov našej obce bola Spojená škola Zborov. Žiaci miestnej ZUŠ na privítanie pripravili kultúrny program, ktorý pozostával zo speváckej a tanečnej zložky. Po príhovore pani riaditeľky Mgr. Ivici Clementovej nasledovala prehliadka školy a v rámci nej sa splnomocnenec vlády Ábel Ravasz zaujímal aj o výstavbu komunitného centra.

     Ďalším bodom programu splnomocnenca vlády SR Ábela Ravasza v Zborove bola návšteva na rómskej osade. Okrem problémov so skládkami odpadu a kriminalitou sa zaujímal o bytovú otázku rómskych občanov a o zamestnanosť.

     Následne sa splnomocnenec vlády so sprievodom presunul do centra obce, kde v Šerédyho parku bol predstaviteľmi našej obce oboznámený s históriou Zborova, s obnovovaním historických budov v centre a ich ďalším využitím pre nielen miestnych občanov.

     Návšteva splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábela Ravasza v Zborove bola ukončená pracovnou poradou na obecnom úrade. Počas nej boli zhrnuté nielen závery z návštevy v Zborove, ale riešili sa aj otázky zlepšenia spolužitia majority s minoritou a p. Ravasz sa zároveň snažil predstaviteľom obce odovzdať svoje doterajšie skúsenosti získané v rómskych komunitách žijúcich v iných obciach.

     Zapísaním sa do obecnej kroniky bol pracovný výjazd splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábela Ravasza v obci Zborov ukončený.    

                                                                                                                                   -vb-

Text a foto: Valéria Bodíková