Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Milota a zajtra Nina
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Novela zákona o odpadoch prináša povinné triedenie viacvrstvového kombinovaného materiálu na báze lepenky

Vážení občania, v súvislosti s novelou zákona o odpadoch si Vás dovoľujeme informovať o niektorých zmenách, ktoré schválená novela zákona prináša. V zmysle schváleného znenia novely zákona je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov (okrem už zavedeného pre papier, plasty, kovy a sklo) aj pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú viacvrstvové tepelne upravené obaly, ako napr. :

- obaly od mlieka,

- obaly od smotany,

- obaly od džúsov a vína. 

V našej obci sa tento rok zber VKM uskutoční spolu so zberom kovových obalov a elektroodpadu dňa 17. októbra 2017 vrecovým spôsobom. Na zber sa využívajú červené vrecia, ktoré si môžete prevziať na obecnom úrade.

Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov v roku 2018 bude zahrnutý do harmonogramu „Zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností“, platného pre rok 2018.

VKM na báze lepenky sa musia zbierať oddelene od zložky - papier. Všetky VKM je potrebné vypláchnuť, aby v nich neostali zvyšky potravín, zmenšiť objem stlačením a vhodiť do červeného vreca, oddelene od kovových obalov.