Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Kvetoslava a zajtra Aurel
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Slávnostné odhalenie sochy Františka II. Rákocziho v Zborove

   18 DSC03382

   V nedeľu 09.07.2017 došlo v obci Zborov k dvom významným udalostiam: prvou bolo slávnostné odhalenie sochy Františka II. Rákocziho a tou druhou podpísanie zmluvy o družobnej spolupráci medzi obcou Zborov a maďarským mestom Sátoraljaújhely.

 

   Sviatočný deň pre obec Zborov začal svätou omšou konanou pri príležitosti sviatku patrónky Kostola sv. Margity Antiochijskej v Zborove. Starým slovanským zvykom chlebom a soľou privítal starosta obce Zborov Ján Lukáč delegáciu hostí z Maďarska, ktorej predstaviteľmi boli: Miklós Soltész (štátny tajomník pre cirkevné, národnostné a civilno-spoločenské vzťahy Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska), Attila Haraszti (generálny konzul Maďarska v Košiciach), Dénes Dankó (zástupca primátora mesta Sátoraljaújhely), Árpád Martényi  (podpredseda Združenia Rákóczi (Budapešť) a Norbert Kracson (predseda Združenia zemplínskej mládeže pre spoluprácu bez hraníc).

    Po svätej omši nasledoval slávnostný akt odhalenia sochy Františka II. Rákocziho pred Kostolom sv. Žofie v Zborove. Po odznení štátnych hymien Slovenskej republiky a Maďarskej republiky nasledovali slávnostné príhovory starostu obce Zborov Jána Lukáča a Miklósa Soltésza (štátneho tajomníka pre cirkevné, národnostné a civilno-spoločenské vzťahy Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska) a Dénesa Dankó (zástupcu primátora mesta Sátoraljaújhely). Po týchto príhovoroch sa uskutočnil slávnostný akt odhalenia sochy Františka II. Rákocziho.

     Následne sa slávnostné zhromaždenie presunulo na cintorín padlých vojakov v I. svetovej vojne, kde boli pri hlavnom kríži odhalené pamätné tabule. Kladením vencov, chvíľkou ticha a modlitbou si prítomní uctili pamiatku padlých vo vojnách.

     Vyvrcholenie programu tejto sviatočnej nedele bolo na Zborovskom hrade. Na tomto mieste sa uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o družobnej spolupráci medzi obcou Zborov a maďarským mestom Sátoraljaújhely.

                                                                                                                     

Text a foto: Valéria Bodíková