Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Miroslav a zajtra Vieroslava
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Jarná výsadba zelene v Zborove – bilancia

17880514 1280046618769397 4007406289954970013 o

Z iniciatívy občianskeho združenia ŠOK (šport, osveta, kultúra) prebehla v mesiacoch apríl a máj výsadba okrasnej zelene na verejných priestranstvách v Zborove. Využili sme tak stromčeky predpestované v našej škôlke okrasných drevín na Stebníčku, ktorú sme založili s podporou obce Zborov minulý rok. 

Túto jar sme sa sústredili na tri lokality. Najvýznamnejšou z nich z hľadiska rozsahu realizovanej výsadby je okolie potoka Stebníček (ľavý breh) v úseku od škôlky okrasných stromčekov po koniec futbalového ihriska. V okolí hrádze sme vysadili 10 rákociho líp (tilia x rakócziana). Tie naštepil Milan Železný zo štepov prinesených z Arboréta na Borovej hore vo Zvolene ešte v roku 2016. Prijaté zaštepené stromčeky sme teraz zasadili v tesnej blízkosti našej škôlky, aby sme z nich mohli v budúcom roku rozmnožiť ďalšie stromy. Stromček zasadený tesne pri hrádzi sa dokonca nachádza presne na konci jednej z vetiev pôvodnej Aleje 100 líp. Možno teda bez preháňania povedať, že obnova tejto Aleje sa už začala. Pôjde však o dlhodobý projekt najbližšieho desaťročia pričom ešte ostáva vyriešiť mnohé praktické otázky.

V prvej lokalite sme ďalej vysadili obojstrannú aleju 28 paulownií (paulownia tomentosa), ktoré lemujú chodník smerom k miestnej Spojenej škole. Ide o obzvlášť estetický hodnotný druh pochádzajúci z Ázie, ktorý sa v Európe vysádza už dvesto rokov. Vyznačuje sa nádhernými kvetmi, možnosťou tvarovania koruny, dobrou odolnosťou voči chemickému znečisteniu a smogu a rýchlym rastom. Tento strom sme sem vysadili aj kvôli „smetiskovému“ podložiu, na ktorom je ťažko niečo hodnotné dopestovať.

Ďalej sme tu vysadili hrabový živý plot na trase približne 80 m, ktorý oddeľuje chodník od samotného ihriska. Na túto výsadbu sme použili asi 250 kusov hrabov, ktoré sme získali z lesa pod Magurou (ďakujeme za láskavý súhlas Lesov SR). V areáli ihriska sme ďalej vysadili 9 evódií (tetradium daniellii) a 2 platany javorolisté (platanus acerifolia). V okolí tejto výsadby boli ďalej vyrovnané pozemky a naviezla sa sem zemina, pričom tu bol zasiaty trávnik.

Dúfame, že sa aj vďaka našej výsadbe táto lokalita premení z okraja obce – kde každý „môže“ vyvážať „prevažne“ biologický odpad zo svojich domov a záhrad – na priestor oddychu. Preto chceme vyzvať všetkých, aby tu odpad ďalej nevyvážali a prípadných vinníkov oznámili. Odpad treba likvidovať spôsobom na to určeným – ak niekto nevie ako, usmernia ho na Obecnom úrade v Zborove.

Rovnako žiadame občanov, aby dbali o zachovanie tejto výsadby a prípadné pokusy vandalov nám oznámili. Veľkým „lákadlom“ sú hlavne masívne oporné kolíky, ktoré sme k stromčekom umiestnili. Jeden pokus o krádež sme vyriešili už v zárodku (maloletí páchatelia ušli), druhý rieši polícia (kolíky sa napokon našli v potoku). Každopádne, momentálne sú už na svojich miestach. Veríme tomu, že ak budeme naďalej ostražití, tak sa nám tento majetok podarí ochrániť a vandali pochopia, že riziko je pre nich priveľké.  

Druhou lokalitou jarnej výsadby bol priestor vyhradený pre zeleň pri nových nájomných bytovkách na Budovateľskej ulici. Tu sme zasadili 4 paulownie a 5 katálp (catalpa bignonioides). Približne v rovnakom čase si ľudia z bytoviek začali svojpomocne budovať ihrisko pre deti – čo je veľmi potešiteľné.

Tretím miestom, ktoré sme zveľadili, je okolie parkoviska pred Kostolom sv. Žofie v Zborove. Tu boli zasadené štyri katalpy, dve paulownie, jeden platan a jedna ruská oliva (elaeagnus angustifolia). Neďaleko – v priľahlom parku – sme zasadili ešte jeden platan ako solitér.

Dohromady sme túto jar vysadili 67 stromov a živý plot pozostávajúci z ďalších 250 hrabov. Vykopané stromčeky sme v našej škôlke nahradili ďalšími sadenicami (hlavne platanmi, soforami a korkovými dubmi).

Materiálne náklady na realizáciu jarnej výsadby boli hradené prevažne z grantu Nadácie VÚB a čiastočne z dotácie od obce Zborov. Prostriedky z Nadácie VÚB sme získali aj hlavne vďaka on-line hlasovaniu, ktoré prebiehalo v jeseni minulého roka. Poďakovanie patrí aj firme pána Kloknera, ktorý nám poskytol zľavu za dovezenú zeminu a poskytnuté služby (výkopové práce). V neposlednom rade však chceme poďakovať všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili, menovite: Zdeno Cina, Pavol Hajduk, Peter Jackanin, Rastislav Juráši, Slavomír Geffert st., Slavomír Geffert ml., Erik Kaňuch, Stanislav Kowalski, Michal Lukáč ml., Daniel Minčák, Peter Pňakovič, Dávid Sliva, Ján Šurkala st., Ján Šurkala ml., Jaroslav Šurkala, Marián Štefurik, Juraj Vizvári a Milan Železný.

Dúfame, že sa nám zeleň ujme a bude trvalo skrášľovať Zborov.       

Text a foto: Mgr. Ján Šurkala