Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zuzana a zajtra Darina
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

PD Magura Zborov oslávilo 40. výročie založenia

   01 DSCF4020

     Dňa 25.04.2017 sa v sále Kultúrneho domu v Zborove konala už tradičná výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Magura Zborov, na ktorej sa zhodnocovalo hospodárenie za rok 2016. Tohtoročná členská schôdza sa však niesla v slávnostnejšej atmosfére ako po minulé roky, pretože pri tejto príležitosti oslávilo PD Magura Zborov 40. výročie svojho založenia. 

     PD Magura Zborov bolo založené v roku 1977. Za ten čas sa v ňom vymenilo množstvo pracovníkov, ktorí sa striedali v rôznych pracovných pozíciách a tak vytvárali pracovný celok. Máloktorý rezort je tak zviazaný s každodenným životom ľudí, ako je práve poľnohospodárstvo. Od jeho fungovania závisí kvalita nášho života, naše zdravie a zdravý vývoj spoločnosti. Poľnohospodárstvo je späté so životným prostredím, tvorbou krajiny, v ktorej žijeme. Lokálne zamestnáva domácich na vidieku, pomáha a zúčastňuje sa na kultúrnom a spoločenskom napredovaní vidieka.

     V januári 1977 sa zlúčilo JRD Dujava so sídlom v Chmeľovej s bývalým štátnym majetkom v Bardejove. Tento súčasný celok prešiel mnohými zmenami a vývojom od zaostalého celku do popredného družstva nielen v okrese, ale aj v kraji.

     Častokrát to nebola ľahká cesta. Stabilné vedenie však dávalo záruku progresívnemu vývoju, vzniku nových technológií, odstraňovaniu namáhavej práce, zvyšovaniu úžitkovosti zvierat a modernizácii strojového parku.

     Nebolo by pokračovania bez základov, preto treba vysloviť slová úcty na adresu predošlých funkcionárov a radových členov – družstevníkov v obciach Chmeľová, Becherov, Regetovka, Stebník, ako aj zamestnancov štátneho majetku, ktorí vykonávali pioniersku prácu v ťažkých materiálnych pôdnoklimatických podmienkach a umožnili nasledovníkom postupovať ďalej.

     PD Magura Zborov prežilo tvrdú skúšku v roku 1989, kedy sa častokrát spochybňoval aj samotný význam a potreba poľnohospodárskej výroby. Nasledovala transformácia, ktorou družstvá prechádzali v zmysle platného zákona.

     Poľnohospodári si vážia, že majú možnosť, ľudovo povedané „gazdovať“ sčasti na svojom, ale aj na prenajatom majetku, preto je na mieste zodpovedne sa chovať k zvereným hodnotám, vytvárať z nich ďalšie hodnoty v prospech spoločnosti, lebo svojou činnosťou priamo vytvárame aj okolité prostredie a krajinotvorbu.

     Všetkým členom PD Magura Zborov, pracujúcim, rodákom, priateľom a všetkým, ktorí poľnohospodársku prácu podporujú, vedia ju pochopiť a poradiť, patrí srdečné poďakovanie!

                                                                                                      Ing. Peter Mlynár

                                                                                              predseda PD Magura Zborov

Spracovala: Valéria Bodíková

Foto: PD Magura Zborov