Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Frederik(a) a zajtra Viktor
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zber odpadu v našej obci

facebook triedime odpad

Vážení občania,

od január 2017 bude triedený zber odpadu organizovaný nasledovne – na OcÚ sú k dispozícii vrecia.

Na komunálny odpad sú určené čierne vrecia s potlačou Fura, tieto vrecia môžu občania vykladať k nádobe na komunálny odpad v čase zberu komunálneho odpadu. Cena vreca je 1,32€. V cene vreca je zahrnutá aj likvidácia odpadu vo vreci. Tieto vrecia sa nevracajú. 

Separovaný zber sa bude vykonávať vrecovým spôsobom. Na separovaný odpad sú určené farebné vrecia bez potlače - červené vrecia na kovové obaly, ktorých zber sa vykonáva spolu s elektro odpadom 2x ročne. Zelené vrecia na sklo, ktorých zber sa uskutoční 3x ročne. Žlté vrecia na plasty, ktorých zber sa uskutoční 1x mesačne a modré vrecia určené na papier, ktorého zber sa uskutoční 2x ročne.

Tieto vrecia je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu podľa kalendára zberu komunálneho a separovaného odpadu domácností. Obsah týchto vriec sa vysype a vrece Vám bude vrátene späť. Vrecia si každá domácnosť môžete vyzdvihnúť na sekretariáte OcÚ.