Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Matej a zajtra Frederik(a)
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Obec Zborov je bohatšia o dve nové CD

12 DSC02143

      V zborovskej farnosti je to už niekoľkoročná tradícia, že v nedeľu Krstu Pána je ukončené vianočné obdobie Novoročným koncertom talentov zborovskej farnosti.

     Inak tomu nebolo ani v nedeľu 08.01.2017, kedy sa pod záštitou Farského úradu Zborov a Obecného úradu Zborov uskutočnil tento koncert po dvoch rokoch opäť vo farskom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zborove. 

     Úvodným slovom privítal prítomných účinkujúcich a hostí pán kaplán Mgr. Jozef Kacvinský. Krásnymi vianočnými myšlienkami jednotlivých účinkujúcich uvádzala konferencierka koncertu pani Janka Bukovská.

     Vianočnou básňou a koledovaním program otvorili žiaci 4. ročníka Spojenej školy v Zborove pod vedením pani učiteľky a za gitarového doprovodu Petra Biška. Následne sa zmesou krásnych piesní predstavil Spevácky zbor sv. Anny z Dlhej Lúky. O najkrajších Vianociach, ktoré sú ukryté v každom z nás, zanôtili František Mišek a Rastislav Juraši zo Zborova. „Všetci sme raz boli takí: krásni, čistí, nevinní...“ to sú slová z piesne, ktorú zaspieval a na gitare zahral pán kaplán Mgr. Jozef Kacvinský. Posledným účinkujúcim v prvej časti koncertu bol Matičný spevokol Zborovčan zo Zborova, ktorý mixom vianočných piesní zalahodil každému poslucháčovi.

     V druhej časti programu bolo divákom predstavené nové CD obce Zborov s názvom „Ján Hrušovský zo Zborova“. Zborovský rodák Ján Hrušovský po celý svoj život miloval hudbu. Populárnu, klasickú, ľudovú. Ako spomienku na tohto skvelého človeka a speváka obec Zborov vydala spomienkové CD, ktoré vyšlo práve v deň 15. výročia jeho úmrtia. Manželke pána Hrušovského, pani Ľudmile Hrušovskej, starosta obce Zborov Ján Lukáč poďakoval za poskytnutie hudobných nahrávok a za spoluprácu pri vydaní tohto spomienkového CD. V podaní „Biškovcov a ich kamarátov“ zaznelo hudobné poďakovanie, v ktorom odzneli tri zborovské koledy. Pri ich počúvaní mali mnohí diváci úsmev na tvári a slzu v očiach... Záverečnou piesňou „Tichá noc“ v podaní všetkých účinkujúcich a požehnaním od pána kaplána bol Novoročný koncert talentov zborovskej farnosti 2017 ukončený.

     V sále kultúrneho domu, kde bola pre všetkých účinkujúcich pripravená fantastická kapustnica, uzrelo svetlo sveta 4. CD Matičného spevokolu Zborovčan s názvom „Posledná stanica“. Obsahuje smútočné piesne, s ktorými spevokol účinkuje pri smútočných obradoch. Špeciálnou piesňou je „Posledná stanica“, ktorej autorom hudby je zakladateľ spevokolu pán František Letnický. Vydania tohto CD sa pán Letnický nedožil. Zomrel v októbri 2016 vo veku 93 rokov. Toto štvrté CD Matičného spevokolu Zborovčan je zároveň spomienkou na vynikajúceho pedagóga, hudobníka a skvelého človeka, ktorý navždy zostane zapísaný v našich srdciach.

  Text a foto: -vb-