Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Bohdana a zajtra Mário,Drahomíra
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

„Lentilkovanie“ v Obecnej knižnici v Zborove

01 

    Občianske združenie KORÁLKY v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou a Centrom MEMORY v Bratislave v prázdninových mesiacoch realizujú projekt „LENTILKOVANIE“. Cieľom tohto projektu je prezentácia knihy „Lentilka pre dedka Edka“ so spisovateľkami Ivonou Březinovou a Gabrielou Futovou. Súčasťou tohto projektu je výtvarná súťaž na tému: Moja lentilka pre dedka/babku, ktorej poslaním je výtvarne zobraziť rozvíjanie a budovanie medzigeneračných vzťahov v našej spoločnosti. 

     Vo štvrtkové popoludnie 18.08.2016 sa do tohto celoslovenského projektu zapojila aj Obecná knižnica v Zborove. Sedemnásť čitateľov vo veku od 5 do 9 rokov navštívilo obecnú knižnicu, na pôde ktorej ich privítala pani knihovníčka Mária Demkovičová. V úvode predstavila deťom obe spisovateľky a následne aj samotnú knihu „Lentilka pre dedka Edka“, ktorej cieľom je vniesť osvetu k malým deťom, ktoré sa už v útlom veku môžu pri spolužití so starými rodičmi, stretnúť s chorobami ako skleróza a Alzheimerova choroba.

     Po stručnom oboznámení sa s obsahom knihy začali deti jednotlivo čítať, a tak sa spoločne dozvedeli, aké príhody zažil dedko Edko spolu s vnúčikom Dodkom. Práve kvôli Alzheimerovej chorobe dedko nevedel nájsť cestu domov a musela ho priviesť polícia, jedol polievku vidličkou, zamkol sa na záchode a mnohé iné. No najhoršie bolo, keď zabudol, že zobral liek a predávkoval sa liekmi. Jeho vnúčik Dodko sa veľmi trápil, a tak vymyslel fintu, že vždy, keď dedko bude pýtať liek, tak mu namiesto neho donesie lentilku. Dedko ju pekne zapil vodou a žiaden výplach žalúdka už nebol potrebný.

     Po spoločnom stretnutí v knižnici sa deti presunuli do „lentilkárne“. Priestor obyčajnej chodby zmenili členovia Mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova na tematickú lentilkovú kresliareň. Tam už mali deti možnosť zapojiť sa svojimi kresbami na tému: „Moja lentilka pre dedka/babku“, do celoslovenskej súťaže. Ich krásne kreslené výtvory, na ktorých zachytili prázdninové zážitky so starými rodičmi ako boli na kúpalisku, v lese na hubách, ako hrali futbal, či len tak sedeli v kresle, boli zaslané organizátorom výtvarnej súťaže a teraz už všetci netrpezlivo čakajú, či odborné oko poroty ocení práve tú ich prácu nejakou peknou cenou.

     Za aktívnu účasť na tomto krásnom podujatí bolo každé z detí odmenené (ako inak) lentilkami :). Kópie detských výtvarných prác môžete pozrieť na výstavke v našej obecnej knižnici.

      Text a foto: Valéria Bodíková