Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Kristína a zajtra Nataša
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

ZBOROVSKÝ HRAD ĎAKUJE ZA PREJAVENÚ PRIAZEŃ

hrad

    Združenie na záchranu Zborovského hradu sa zúčastnilo  Grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, na podporu projektov zameraných na zlepšenie prostredia v našom okolí. Organizátorom grantového programu bolo TESCO STORES SR, a.s., a partnerom Nadácia Pontis. 

     Územie Slovenska bolo rozdelené na 77 regiónovv okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých boli podporené lokálne verejnoprospešné  projekty. Grantová komisia vybrala 3 najlepšie projekty za každý región  na základe stanovených kritérií. Projekt na záchranu Zborovského hradu tiež postúpil medzi 3 najlepšie v našom regióne a dostal sa do hlasovania, ktoré prebiehalo vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v mesiacoch máj a jún. Zákazníci mohli hlasovať pomocou žetónov, ktoré získali pri nákupe v obchodnom dome Tesco. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získali v jednotlivých regiónoch grant.

    Naše združenie išlo do tejto súťaže so snahou získať finančnú podporu  pre  obnovu bašty na Zborovskom hrade, ktorý ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie pracovných miest pre nezamestnaných v Bardejovskom okrese, zintenzívniť turizmus, športové, kultúrno - spoločenské aktivity a vytvoriť pozitívnu ukážku záchrany vzácnej historickej pamiatky pre verejnosť ako kladný postoj k hodnotám našej histórie.

     V mesiaci jún bol projekt záchrany Zborovského hradu vyhlásený za víťazný a riaditeľ HM Bardejov TESCO, Mgr. Jaroslav Židišin odovzdal symbolický šek so sumou 1300 EUR predsedovi združenia Ing. Vladimírovi Kaminskému za prítomnosti starostu obce Zborov Jána Lukáča a ekonómky Janky Bukovskej. Financie budú použité na opravu delových otvorov západnej bašty 3. predhradia na Zborovskom hrade.

    Týmto ďakujeme všetkým priaznivcom, podporovateľom a osobitne spoločnosti TESCU STORES SR, a.s. za prejavenú priazeň.

Text: Ing. Vladimír Kaminský

Foto: Ing. Dorota Málínska