Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Kvetoslava a zajtra Aurel
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Návšteva maďarského konzula v našej obci

DSC05622

     Dňa 18.04.2015 sme na Obecnom úrade v Zborove privítali vzácneho hosťa pána Ádáma Szesztaya, generálneho konzula Maďarskej republiky pôsobiaceho na generálnom konzuláte v Košiciach.     

     Jeho neoficiálna návšteva v našej obci sa niesla v priateľskom duchu. Starosta obce Zborov Ján Lukáč, ktorý tohto hosťa prijal na obecnom úrade, vyjadril vďaku, že aj napriek svojmu bohatému programu si našiel čas a navštívil našu obec.

     Po tomto privítaní na obecnom úrade nasledoval výstup na Zborovský hrad. Na Zborovskom hrade sa generálneho konzula ujal predseda občianskeho združenia na Záchranu Zborovského hradu Ing. Vladimír Kaminský, ktorý ho počas prehliadky hradu svojim odborným výkladom oboznámil s výsledkami neľahkej práce, vďaka ktorej sa už päť rokov darí rekonštruovať tento historický skvost.

     To, že sa generálny konzul Maďarskej republiky Ádám Szesztay cítil v našej obci dobre, vyjadril aj zápisom do obecnej kroniky: „Je to pre mňa veľká česť, že môžem byť v Zborove. Ďakujem za pozvanie a milé privítanie.“

                                                                                                       Text a foto: Valéria Bodíková