Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Lujza a zajtra Amália
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove

114

Dňa 14.12.2014 o 15.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove. V úvode zaznela hymna SR a po nej Mgr. Ivica Clementová, predsedníčka miestnej volebnej komisie, oznámila výsledky volieb. Po tomto oznámení Ján Lukáč zložil sľub starostu obce, z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie prevzal insígnie a ujal sa svojej funkcie.

Sľub poslancov prečítal Marián Štefurik, ako poslanec, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Svojim podpisom tento sľub potvrdili : Ing. Marián Bodik, Mgr. Marianna Guláková, Andrej Horbaj, Ing. Vladimír Mňahončák, Július Šarišský, Marián Štefurik, Mgr. Ján Šurkala a Peter Vizváry. Rastislav Juraši sa  z rodinných dôvodov ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnil, sľub poslanca zloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  V pracovnej časti zasadnutia, okrem iného, starosta obce poveril poslanca obecného zastupiteľstva Júliusa Šarišského zastupovaním starostu, poslanci zriadili trojčlennú obecnú radu a zriadili tieto komisie obecného zastupiteľstva : finančnú a majetkovú, pre šport a cestovný ruch, sociálnej pomoci a zdravotníctva, bytovú, výstavby, verejného poriadku a životného prostredia, na riešenie sťažností a na ochranu verejného záujmu pri výkone verejného funkcionára. Podrobné informácie o rokovaní sú zaznamenané v uznesení z 1. zasadnutia OZ. Ustanovujúce zasadnutie starosta obce ukončil slávnostným prípitkom.