Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Preventívna aktivita: Zadlženosť klientov a poskytnutie pomoci pri riešení finančnej situácie

Aktivita 1

Za účelom oboznámiť klientov o pôsobnosti bezplatnej dlhovej poradne v Bardejove a zároveň im pomôcť komplexne riešiť ich finančné problémy sa dňa 14.04.2023 v Komunitnom centre Zborov konala preventívna aktivita, ktorú zorganizovali zamestnanci Kancelárie terénnej a sociálnej práce Zborov.

V úvode stretnutia Ing. Ján Maník predstavil poradňu, ktorá je jednou zo 46 poradní na Slovensku a v Bardejove pôsobí už rok. Cieľom každej z nich je pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo takýmto ľuďom poskytujú odborníci zameriavajúci sa na právne, ekonomické a psychologické poradenstvo, ktorým sa zaoberá psychologička Mgr. Prokopová.

Nepriaznivá dlhová situácia neznamená len finančné problémy. Častokrát sa stáva, že klientom sa doma hromadia upomienky, výzvy na zaplatenie dlhov, či exekučné príkazy. Toto všetko vytvára veľký psychický tlak a stres. Preto sa v dlhových poradniach venujú problémom komplexne a dlhový poradca vyhodnotí aké poradenstvo bude klient potrebovať.
Poradňa poskytuje pomoc pre 2 skupiny ľudí. Do prvej skupiny patria tí, ktorí už majú dlhy a nezaplatené záväzky. Do druhej skupiny patria, ľudia ktorí ešte dlhy nemajú. Poradňa sa snaží predchádzať bankrotom.

V druhej časti tohto stretnutia sa pristúpilo k diskusii. Zúčastnení sa pýtali, čo ich zaujímalo a následne klienti jednotlivo pristupovali k zástupcom poradne a riešili svoje situácie, v ktorých sa momentálne nachádzajú. Po vzájomnej komunikácii boli jednotliví klienti upovedomení o potrebe návštevy danej poradne v Bardejove, kde je potrebné predložiť všetky doklady týkajúce sa ich finančných záväzkov, dlhov. Následne sa zamestnanci poradne budú snažiť vyriešiť problémy klientov k ich spokojnosti.

Text a foto: Mgr. Andrea Guláková

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.