Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zborov

Prezentácia1

Obecné zastupiteľstvo v Zborove v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zborove č. A-VI.6/2023 zo dňa 20.4.2023 

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Zborov.

Bližšie informácie, náležitosti prihlášky, kvalifikačné predpoklady a iné podmienky k voľbe hlavného kontrolóra obce Zborov sú uvedené v úplnom znení Vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Zborov, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce (kliknite na vyznačený text).

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.