Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vieroslava a zajtra Benjamín
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Otváracia konferencia k projektu „Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove“

Tmavomodrá Prázdniny Foto koláž Karta 1

Obec Zborov je prijímateľom projektového grantu pre projekt „Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove“, ktorého partnermi sú Cesta von a ZBOR-STAV. Realizácia tohto projektu je podporená Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov, spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v programe Miestny rozvoj a inklúzia. Projekt prinesie do obce nové aktivity a zvýši kapacitu organizácií pôsobiacich v oblasti inklúzie MRK.

V rámci realizácie projektu obec usporiadava dvojdňovú Otváraciu konferenciu v dňoch 15.-16.11.2022 v konferenčných priestoroch Hotela Alexander v Bardejovských Kúpeľoch.

 

Rámcový program konferencie:

15.11.2022 – utorok

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov

09:15 – 10:30 úvodné príhovory

10:30 – 10:45 coffee break

10:45 – 12:00 prezentácie Prijímateľa projektu a partnerov

12:00 – 13:30 obed a prestávka

13:30 – 14:45 prezentácie hostí

14:45 – 15:00 coffee break

15:00 – 16:15 prezentácie hostí

Voľné diskusie

Večera

Večerný program

 

16.11.2022 – streda

09:15 – 10:00 prezentácie hostí

10:00 – 10:30 coffee break

10:30 – 13:00 presun do obce Zborov a terénna časť konferencie

 

Supported by Norway through the Norway Grants. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnejinkluzívnej Európe.“

www.norwaygrants.sk/ldii

Norway grants4x                                       watermark of 181 9532 znak sr