Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vieroslava a zajtra Benjamín
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Prevencia drogových závislostí

307856004 4125383841020323 6155098783888537050 n

V pondelok, 17. októbra 2022 sa v priestoroch Komunitného centra v Zborove uskutočnila aktivita na prevenciu drogových závislostí u mladých. Túto preventívnu akciu zorganizovali pracovníčky Komunitného centra v spolupráci s koordinátorkami aktivít projektu "Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove". Ako prednášajúci prijal pozvanie konzultant pre elimináciu závislosti z Úradu vlády PhDr. Peter Schmiedl. Prítomným žiakom 7., 8. a 9.-tych ročníkov vysvetlil, ktoré aktivity spadajú pod pojem "závislosť", ako závislosť vzniká, či ako sa treba správať, ak im niekto ponúkne návod na rýchle šťastie. V závere prednášky prebehla medzi mladými a organizátormi živá diskusia.

 

Táto akcia sa uskutočnila vďaka Nórskym fondom, ktorých prijímateľom je obec Zborov v programe "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov", v spolupráci s Komunitným centrom, Spojenou školou a Terénnou sociálnou prácou v Zborove.

Text: Edita Maxinová, Katarína Niemašiková

Foto: Ivana Chmurovičová

 

300661916 1274070086768996 5926475165792104033 n

302004458 5534380019994000 8766322968309432737 n

306934191 477530577728866 8058329806458243628 n

307286297 629907121933911 6425300617899023267 n

Supported by Norway through the Norway Grants. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnejinkluzívnej Európe.“

www.norwaygrants.sk/ldii

Norway grants4x                                       watermark of 181 9532 znak sr