Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vieroslava a zajtra Benjamín
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zborovské hudobné leto privítalo vyše 1 300 návštevníkov

Zborovské hudobné leto koláž

Od polovice júna do polovice septembra sa v obci Zborov konalo kultúrno-hudobné podujatie „Zborovské hudobné leto“. Jeho súčasťou bolo 6 letných koncertných vystúpení, zložených z rôznych hudobných žánrov, hudobných nástrojov a iných sprievodných podujatí, ktoré sa uskutočnili v zrekonštruovanom kostole sv. Žofie.

Otvárací koncert „Zborovského hudobného leta“ sa uskutočnil v nedeľu 12.06.2022. Úvodné slovo patrilo starostovi obce Zborov Jánovi Šurkalovi, ktorý privítal návštevníkov podujatia a otvoril výstavu historických fotografií kostola sv. Žofie. Fotografie zachytávajúce život Rákociovského kaštieľa s kaplnkou sv. Žofie od roku 1869, cez jeho zničenie, znovuzrodenie, až po rekonštrukciu v roku 2021, pre túto príležitosť pripravila kronikárka obce Valéria Bodíková a poslanec obecného zastupiteľstva Rastislav Juraši.

Účinkujúcim prvého letného koncertu „Zborovského hudobného leta“ bolo hudobné zoskupenie MUSICA VISTA, ktoré interpretovalo hudbu vo vlastných aranžmánoch s jedinečným prepojením fagotu (Diana Čornaková), cimbalu (Ivana Mikundová), huslí (Radovan Varga), klavíra (Roman Kompaník) a saxofónu v podaní Zborovčana Jána Kopčáka, ktorému sa dostalo vrúcneho privítania od svojich rodákov.
Prítomných návštevníkov koncertu potešilo nielen hudobné vystúpenie, ale aj veľmi zaujímavá prednáška o Rákociovskom kaštieli a kostole sv. Žofie v podaní archeológa a historika Petra Harčára. Pútavé hovorené slovo poslucháčov priam prenieslo do histórie a vnieslo pocit uvedomenia si významného postavenia obce Zborov v širokom okolí a jedinečnosť vtedajšieho Rákociovského kaštieľa.

V piatkový podvečer 08.07.2022 rozžiarila kostol sv. Žofie bardejovská hudobná skupina SLNOVRAT, ktorej priaznivci zaplnili tento unikátny priestor do posledného miestečka. Okrem nádherných piesní si diváci vypočuli aj hrejivé hovorené slovo. Vďaka sile textov piesní a krásnym melódiám diváci vytvorili fantastickú atmosféru sálajúcu dobro a pokoj, ktorý v dnešných časoch mnohým tak veľmi chýba.

Vystúpenie výnimočného komorného zoskupenia mladých hudobníkov s vášňou pre hudbu mohli zažiť všetci tí, ktorí zavítali do Kostola sv. Žofie v Zborove v piatkový podvečer 05.08.2022. V podaní Komorného orchestra ZOE, ktorý pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od roku 2008 a jeho členmi sú poprední mladí slovenskí hudobníci a sólistu Juraja Adamuščina, rodáka z Bardejova a umelca, ktorý účinkoval na viacerých európskych koncertných a operných pódiách, zazneli v unikátnom priestore kostola sv. Žofie nádherné skladby.

Československé komorné duo, v zložení huslista Pavel Burdych a klaviristka Zuzana Berešová, účinkovali v rámci „Zborovského hudobného leta“ v piatkový podvečer 12.08.2022. V koncertnom programe s názvom „Talianska noc“ si všetci prítomní mohli vo virtuóznom prevedení vypočuť talianske melódie bardejovského rodáka Bélu Kélera a známe diela talianskych skladateľov Nicolu Paganiniho a Giuseppe Verdiho. Vďaka sprievodnému slovu pána Burdycha sme sa mohli o skladbách viac dozvedieť a nahliadnuť aj do tajomstiev ich komponovania. V závere koncertu sa uskutočnila prezentácia knihy „Béla Kéler – maestro z Bardejova“.

V nedeľu 14.08.2022 sa v kostole sv. Žofie uskutočnil „Filmový deň“. Popoludní sme pre deti premietali krásnu rozprávku „Zakliata jaskyňa“. Vo večerných hodinách sa tento unikátny priestor zaplnil dospelými, ktorí mali záujem o Oscarom ocenený film „Obchod na korze“.

V rámci „Zborovského hudobného leta“ bol bohatý kultúrny program pripravený v kostole sv. Žofie aj v nedeľu 04.09.2022. Už samotné hudobné dielo Zborovčana Jaroslava Janeka „Kvinteto pre krídlovku a sláčikové kvarteto“, ktoré bolo špeciálne skomponované pre otvorenie kostola sv. Žofie po rekonštrukcii, zaplnilo hľadisko nadšenými poslucháčmi.
O to väčší aplauz nastal, keď po doznení sláčikov v novom zborovskom kultúrnom stánku vystúpila slovenská speváčka Szidi Tobias so svojou kapelou.

Kultúrne podujatie "Zborovské hudobné leto" sa v nedeľu 11.09.2022 dostalo do svojho finále. Krásnu kultúrnu bodku za hudobnými podujatiami v kostole sv. Žofie urobil posledný dvojkoncert v podaní Matičného spevokolu Zborovčan a Saxofónového orchestra Harmónia band (ZUŠ M. Vileca) z Bardejova.
Na toto podujatie boli špeciálne pozvaní aj Zborovčania, ktorí svoje životné jubileum oslávili, alebo ešte len oslávia v roku 2022. Po kultúrnom programe nasledovalo predstavenie jubilantov starostovi obce, ktorý im následne po svojom príhovore symbolicky odovzdal darček do ďalších rokov prežitých v zdraví – med od zborovských včiel.

Na koncerty „Zborovského hudobného leta“ zavítalo 1 127 návštevníkov. V rámci letných prázdnin bol kostol sv. Žofie otvorený pre verejnosť aj každú nedeľu. Počas nedeľných popoludní zavítalo do týchto unikátnych priestorov 220 ľudí nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Obdivovali nielen zrekonštruované priestory nového zborovského kultúrno-duchovného stánku a oboznámili sa s jeho históriou, ale prezreli si aj výstavu fotografií, ktorá bola v týchto priestoroch nainštalovaná počas celého leta a kúpili si darček pre milú spomienku na návštevu tohto miesta.

Ďakujeme všetkým Zborovčanom, zborovským rodákom a ostatným návštevníkom, že zavítali na zborovské letné podujatia, ktoré boli s láskou pripravované práve pre Vás. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí naplnili kostol sv. Žofie svojim umením a vytvorili príjemnú atmosféru.

Text a foto: V. Bodíková