Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Marcela a zajtra Leonard
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Ako predchádzať zadlženosti?

fotka1 CPP

Preventívna skupinová aktivita, ktorú zorganizovali pracovníčky Kancelárie terénnej a sociálnej práce zo Zborova dňa 23.06.2022, bola zameraná na predchádzanie zadlženosti klientov. Občania čoraz častejšie prichádzajú do kancelárie TSP s prosbou o pomoc pri exekúciách a finančných problémoch, ktoré nevedia riešiť.

So žiadosťou pomôcť týmto klientom sa pracovníčky TSP obrátili na Centrum právnej pomoci Svidník. V úvode JUDr. Ivan Kolečava prítomných informoval o vzniku centra v roku 2006 a poukázal na poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Spomenul, že centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Centrum klientom poskytuje právne poradenstvo ako aj zastupovanie pred súdom určeným advokátom. Zároveň vyzdvihol aj to, prečo sa štát ako taký rozhodol oddlžovať Slovákov. Uviedol to na príklade: „Slovenský štát má päť miliónov obyvateľov, a z toho je tri a pol milióna exekúcii.“ Preto je dobré znížiť počet exekúcií a oddlžiť tak obyvateľov formou osobného bankrotu. Následne tak oddlžení obyvatelia dostanú novú šancu začať život bez dlhov, možnosť zamestnať sa nielen „na čierno“ ale už aj na pracovnú zmluvu, nakoľko im už exekútor nemôže siahnuť na peniaze.

Po predstavení centra, pán Kolečava odovzdal slovo Mgr. Ivane Vančišinovej, ktorá začala vysvetľovať možnosti oddlženia, buď osobným bankrotom alebo vo forme splátkového kalendára. Po samotnom odprezentovaní daných možnosti oddlženia začali postupne zúčastnení klienti individuálne pristupovať s problémami, s ktorými si sami nevedeli poradiť.

Zamestnanci centra právnej pomoci každému klientovi k spokojnosti poradili. S niektorými si dohodli konzultačné stretnutia priamo vo Svidníku, nakoľko si ich problémy vyžadovali dlhšie poradenstvo a prácu v danej oblasti.

V závere sme sa zúčastneným poďakovali za ich ochotu a čas. Klienti odchádzali spokojní, pretože každý z nich si vypočul návrh riešenia svojho problému.

Text a foto: Kancelária TSP Zborov

fotka2 CPP