Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Peter a Pavol a zajtra Melánia
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Zborove je plne funkčné

20220623 144959 Začiatkom roka 2022 sa projekt rekonštrukcie, modernizácie a vybavenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorý prebiehal od roku 2019, dopracoval do finále. Centrum sa teraz môže pýšiť sieťou všeobecných lekárov aj špecialistov, ktorí majú k dispozícii moderné vybavenie a technickú podporu vo forme vyšetrovacích prístrojov, či IT techniky. Pacienti majú k dispozícii moderný výťah, ktorý slúži aj ako bezbariérový prístup ku všetkým službám, či priestranné čakárne s pohodlnými sedačkami.

Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Integrovaný regionálny operačný program. Celkovo sa na rekonštrukciu budovy a nákup zdravotníckeho vybavenia preinvestovalo 909 328,71 EUR, z toho nenávratný finančný príspevok tvorilo 747 745,92 EUR, hodnota materiálovo-technického vybavenia predstavuje viac ako 180 000 EUR.

V zdravotnom stredisku, ktoré je spádovým aj pre okolité obce, sídlia dvaja všeobecní lekári, lekár pre deti a dorast, zubný lekár, internista a gynekológ. Na prízemí sa nachádza aj bufet, lekáreň a skladové priestory, na prvom poschodí majú svoju kanceláriu a kontaktný bod terénne sociálne pracovníčky a v priestoroch strediska bude sídliť aj kaderníčka, či zubný technik.

Od schválenia projektového zámeru a podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom zdravotníctva SR v auguste 2019 prešla budova zdravotného strediska v Zborove komplexnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala obnovu vnútorných priestorov vrátane elektroinštalácií, vykurovania, renovácie stien a podláh, hygienického zázemia, ako aj renováciu obalových konštrukcií: zateplenie celej budovy a výmenu okien a dverí. Celkový charakter, už staršej budovy zo 70-tych rokov, sa tak zmenil na moderný, funkčný a vizuálne atraktívny.

Lekári disponujú moderným vybavením, vďaka ktorému môžu poskytovať služby pre pacientov na vysokej úrovni. Je to napríklad nové zubárske, či gynekologické kreslo, multifunkčný ultrazvukový prístroj, prístroje na vyšetrenie EKG, prístroj na vyšetrenie zraku, či sterilizátor. Pre potreby rýchlej záchrany života je na zdravotnom stredisku k dispozícii resuscitačný set a automatický, aj manuálny  defibrilátor.

Ambulancie lekárov, ale aj čakárne, či boxy na prezliekanie pre pacientov sú vybavené novým nábytkom, ležadlami na vyšetrenie, chladničkami na lieky, kartotékami a stoličkami, či počítačmi s multifunkčnými tlačiarňami.

Na chodbách, ktoré slúžia ako čakárne pre pacientov sú nainštalované germicídne žiariče na eliminovanie šírenia respiračných ochorení a sterilizáciu vzduchu.

Na fasáde zdravotného strediska vznikli v spolupráci s lokálnymi umelcami dva veľkoformátové muraly – výtvarné diela s prírodnými motívmi, ktoré celkovo zjemňujú ráz zdravotného strediska a tešia okoloidúcich.

V máji tohto roka sa v átriu zdravotného strediska zrealizovalo vysadenie bioklimatickej záhradky, ktorá už tiež prispieva k pozdvihnutiu ducha prichádzajúcich na zdravotné stredisko za svojimi lekármi, ale aj k zlepšeniu lokálnej klímy, zvlhčeniu ovzdušia v okolí budovy, zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a rastliny v záhradke budú slúžiť aj opeľovačom, či drobným živočíchom.

Realizáciou projektu sa zvýšila kvalita zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry a zlepšila sa dostupnosť integrovaných zdravotníckych služieb, čo bolo aj cieľmi projektu.

 

Text a foto: Edita Maxinová

 

 irop

telefonicky na koronavirus 7338.940x625t

20220623 144713

20220623 144925