Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Peter a Pavol a zajtra Melánia
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zborovské hudobné leto bolo otvorené

V nedeľné popoludnie 12.06.2022 bolo v novom duchovno-kultúrno-spoločenskom stánku, v Kostole sv. Žofie v Zborove, slávnostne otvorené „Zborovské hudobné leto“. Ide o kultúrne podujatie, ktorého súčasťou bude 6 letných koncertných vystúpení, zložených z rôznych hudobných žánrov, hudobných nástrojov a iných sprievodných podujatí.

Úvodné slovo patrilo starostovi obce Zborov Jánovi Šurkalovi, ktorý privítal návštevníkov podujatia a otvoril výstavu historických fotografií kostola sv. Žofie. Fotografie zachytávajúce život Rákociovského kaštieľa s kaplnkou sv. Žofie od roku 1869, cez jeho zničenie, znovuzrodenie, až po rekonštrukciu v roku 2021, pre túto príležitosť pripravila kronikárka obce Valéria Bodíková a poslanec obecného zastupiteľstva Rastislav Juraši.

Účinkujúcim prvého letného koncertu „Zborovského hudobného leta“ bolo hudobné zoskupenie MUSICA VISTA, ktoré interpretuje hudbu vo vlastných aranžmánoch s jedinečným prepojením fagotu (Diana Čornaková), cimbalu (Ivana Mikundová), huslí (Radovan Varga), klavíra (Roman Kompaník) a saxofónu v podaní Zborovčana Jána Kopčáka, ktorému sa dostalo vrúcneho privítania od svojich rodákov.

Prítomných návštevníkov koncertu potešilo nielen hudobné vystúpenie, ale aj veľmi zaujímavá prednáška o Rákociovskom kaštieli a kostole sv. Žofie v podaní archeológa a historika Petra Harčára. Pútavé hovorené slovo poslucháčov priam prenieslo do histórie a vnieslo pocit uvedomenia si významného postavenia obce Zborov v širokom okolí a jedinečnosť vtedajšieho Rákociovského kaštieľa.

Po prednáške nasledoval blok ďalších krásnych melódii, ktoré sa lahodne niesli k všetkým poslucháčom. Záverečné slovo patrilo starostovi obce, ktorý poďakoval všetkým účinkujúcim a prítomným návštevníkom za vytvorenie príjemnej atmosféry. Zároveň ich všetkých pozval na najbližšie podujatie „Zborovského hudobného leta“, ktorým bude koncert bardejovskej hudobnej skupiny SLNOVRAT (08.07.2022 o 19:00 hod.).

Okrem tohto podujatia bude kostol sv. Žofie pre verejnosť v mesiacoch júl a august sprístupnený vždy v nedeľu v čase od 15:00 do 17:00 hod. Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu fotografií, oboznámiť sa s históriou tohto chrámu a kúpiť si malý darček pre milú spomienku. Tešíme sa na Vás počas celého leta!

Text a foto: V. Bodíková